Kombinovani radovi

Veoma često u praksi se susrećemo sa situacijama kada je jedino moguće rešenje izrada kombinovanih radova što podrazumeva kombinaciju krunica (fiksni deo) i proteza (mobilni deo).
Svakako, pre bilo kakve protetske rekonstrukcije potrebno je obaviti detaljan klinički pregled uz analizu postojećeg stanja i dodatnih dijagnostičkih procedura (rendgenskih snimci…)

PROTEZE NA IMPLANTIMA

Zarad bolje stabilnosti proteza posebno u donjoj vilici i ukoliko za to postoje uslovi pristupamo ugradnji implantata koji će omogućiti bolje prijanjanje proteze

kombinovani-radovi-web
kombinovani-radovi-2-web