Zubne proteze

U slučaju gubitka većeg broja zuba, a kada se ne mogu uraditi mostovi
pristupamo izradi mobilnih zubnih nadoknada (proteza)

KOJE VRSTE PROTEZA POSTOJE?

Po strukturi elemenata koje čine samu protezu postoje akrilatne proteze i Wisil skeletirane proteze. U zavisnosti od broja preostalih zuba delimo ih na totalne i parcijalne poteze.

TOTALNE PROTEZE

U slučaju da u ustima ne postoji ni jedan zub, a da nije moguća ugradnja implantata iz bilo kog razloga, pristupa se izradi totalne proteze. Po pravilu, gornja proteza je stabilnija u odnosu na donju zbog postojanja vakuuma (tanak sloj pljuvačke koji se nalazi između nadoknade i desni). Takođe na stabilnost utiče oblik zubnog grebena kao i neki drugi dodatni faktori.

fiksna-protetika-slika-web
fiksna-protetika-slika-web

PARCIJALNA PLOČASTA I SKELETIRANA PROTEZA

U slučaju da pacijent ipak ima neke svoje zube, mogu se izraditi parcijalne proteze. Parcijalna pločasta proteza je izrađena od akrilatne osnove, a oslanja se na postojeće zube pomoću žičanih kukica zbog čega i nije estetski prihvatljiva. Druga vrsta parcijalnih proteza jesu skeletirane (Wisil) proteze koje imaju metalnu osnovu, a uz to livene kukice kojima naležu na preostale zube. Poseban značaj imaju u kombinovanim radovima gde se za fiksni deo vezuju pomoću specijalnih veznih elememenata (koji se ne vide) i na taj način utiču na estetski moment.

PARCIJALNA PLOČASTA I SKELETIRANA PROTEZA

U slučaju da pacijent ipak ima neke svoje zube, mogu se izraditi parcijalne proteze. Parcijalna pločasta proteza je izrađena od akrilatne osnove, a oslanja se na postojeće zube pomoću žičanih kukica zbog čega i nije estetski prihvatljiva. Druga vrsta parcijalnih proteza jesu skeletirane (Wisil) proteze koje imaju metalnu osnovu, a uz to livene kukice kojima naležu na preostale zube. Poseban značaj imaju u kombinovanim radovima gde se za fiksni deo vezuju pomoću specijalnih veznih elememenata (koji se ne vide) i na taj način utiču na estetski moment.

fiksna-protetika-slika-web